Financiële positie

Dekkingsgraad eind 2020 97,6 procent

De actuele dekkingsgraad is de financiële graadmeter van een pensioenfonds. Het is de verhouding tussen het pensioenvermogen en de pensioenverplichtingen van een fonds. De actuele dekkingsgraad van PME op 31 december 2020 was 97,6 procent. Dit betekende dat de dekkingsgraad in 2020 1,3 procentpunt daalde. De hoogte van de marktrente en de rendementen op de beleggingen beïnvloedden in belangrijke mate de dekkingsgraad. Als gevolg van de coronacrisis daalde de dekkingsgraad in het eerste kwartaal sterk tot 86,4 procent eind maart 2020. Vanaf het tweede kwartaal 2020 klom de dekkingsgraad weer langzaam omhoog.

Vooruitblik

PME maakt gebruik van de – door minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangeboden – tijdelijke vrijstellingsregeling. Hierdoor hoefde PME de pensioenen in 2020 (en ook in 2021) niet te­ verlagen. Naar verwachting wordt in 2021 duidelijk hoe het financieel toetsingskader er uit gaat zien voor de overgangsperiode naar het nieuwe pensioenstelsel. De nieuwe wetgeving bepaalt onder welke financiële omstandigheden PME de komende jaren de pensioenen al dan niet moet verlagen. Een verlaging in de komende jaren is mogelijk noodzakelijk. De financiële situatie van PME blijft sterk afhankelijk van ontwikkelingen op de financiële markten. Ook moet vanaf 1 januari 2021 een nieuwe berekeningswijze worden gebruikt. Deze heeft een negatief effect op de dekkingsgraad. Toepassing van deze nieuwe berekeningswijze in januari 2021 had een negatief effect (-/- 1,2 procentpunt) op de dekkingsgraad.


Dit is een beknopte versie van het PME Jaarverslag 2020. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev Arrow-next