Persoonlijk pensioen

Iedereen is anders. Daarom biedt PME zijn dienstverlening zoveel mogelijk op maat. Concreet betekent het helpen van deelnemers bij het maken van de juiste keuzes. Door heldere taal te spreken en met persoonlijke service. Een leven lang.

Maatwerk in klantbediening

Introductie beeldbellen

Als gevolg van de coronacrisis waren PME-consulenten in 2020 vaak niet in de gelegenheid om persoonlijke gesprekken met deelnemers te voeren. In mei 2020 werd dan ook het beeldbellen geïntroduceerd en zijn in dit verslagjaar bijna 1.400 beeldbelgesprekken gevoerd. Ook na corona zal beeldbellen blijvend worden ingezet als persoonlijk communicatiemiddel naast of in plaats van een persoonlijk gesprek op locatie.

Digitale uitzending

Normaal gesproken houdt PME jaarlijks verschillende bijeenkomsten voor gepensioneerden in theaters door heel Nederland. Door corona was dit niet mogelijk en vond in oktober een digitale uitzending plaats. Er werd toen gesproken over de stand van zaken bij PME zoals de dekkingsgraad. En er werd  informatie gedeeld over het nieuwe pensioenstelsel. Kijkers konden via de chat ook vragen stellen aan de consulenten van PME. Het bereik van deze ene digitale uitzending was groter dan die van alle fysieke bijeenkomsten op jaarbasis samen. Daarnaast werd dit ook nog goed gewaardeerd.

 

Werkgevers

Eind 2020 zijn 1.432 werkgevers bij PME aangesloten. Ten opzichte van 2019 is het aantal werkgevers gestegen met 39. Dit is de grootste groei in de afgelopen vier jaar. Bij PME zijn een klein aantal grote bedrijven (>1000 man personeel) en zij vertegenwoordigen 21% van het deelnemers bestand.

Van de bij PME aangeloten werkgevers zijn er 338 vrijwillig aangesloten. De sector is nog steeds divers, maar we zien dat met name de sector machine- en apparatenfabricage groeit. Ook werkgevers hebben veel contact met PME blijkt uit onderstaande illustratie.

 

Publicaties

PME bracht in 2020 14 digitale nieuwsbrieven voor deelnemers, gepensioneerden en werkgevers uit.
Er verschenen vier PME Magazines voor deelnemers en gepensioneerden.

Innovatie

De Toekomstverkenner

De in 2019 geïntroduceerde Toekomstverkenner geeft deelnemers inzicht in alle inkomsten en uitgaven na pensionering en laat zien wat hun financiële situatie is als ze bijvoorbeeld eerder willen stoppen met werken. In 2020 maakten meer dan 5.000 deelnemers gebruik van de Toekomstverkenner.

Pensioenchecker app

Tijdens de Pensioen3daagse op 2 november 2020 introduceerde PME samen met andere grote pensioenfondsen de Pensioenchecker app. Met deze app kunnen deelnemers op een gebruiksvriendelijke manier een inschatting krijgen van het totaalinkomen bij het bereiken van de AOW-leeftijd. De app is in de laatste twee maanden van 2020 50.000 keer gedownload. 
https://www.pensioenchecker.org


Dit is een beknopte versie van het PME Jaarverslag 2020. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev