Betaalbaar pensioen

Deelnemers hebben hun geld aan PME toevertrouwd. Uit elke ingelegde euro wil PME zoveel mogelijk rendement halen tegen zo laag mogelijke kosten.

Premie

Werkgevers betalen pensioenpremie. Een deel van deze premie mogen zij inhouden op het salaris van de werknemers. De pensioenpremies worden belegd om rendement te behalen. De premies alleen zijn namelijk niet voldoende om alle toegezegde pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

In 2020 was de premie voor de basispensioenregeling 22,7 procent van de pensioengrondslag. Maximaal 10,89 procent van de pensioengrondslag wordt ingehouden op het salaris van de werknemer. In totaal betaalden de bij PME aangesloten werkgevers € 1,61 miljard.

Als gevolg van de uitbraak van corona bevinden veel werkgevers zich in een onzekere economische situatie. Om die reden besloot het bestuur in maart 2020 om het incassobeleid voor de betaling van de pensioenpremie voor werkgevers tijdelijk te versoepelen. Dit betekende dat:

  • de betalingstermijn voor het versturen van betalingsherinneringen werd verruimd van 14 dagen naar 2 maanden;
  • het middel ‘treffen van betalingsregelingen’ frequenter werd ingezet;
  • geen gebruik werd gemaakt van het recht om de vrijwillige overeenkomsten bij premieachterstand te beëindigen.

Het bestuur hield het verloop van de premiebetalingen in 2020 nauwlettend in de gaten en constateerde dat werkgevers in de sector goed in staat bleken aan hun verplichtingen te voldoen. Nadat de NOW-regeling van de overheid enige tijd van kracht was geworden, beëindigde het bestuur de coulanceregeling voor betaling van de pensioenpremie. Met de premienota over de maand juni 2020 was het reguliere betaalbeleid weer van toepassing.

Beleggen

PME streeft naar een zo goed mogelijk en betaalbaar pensioen voor zijn deelnemers. Om dit doel te bereiken is het nodig om het pensioenvermogen te beleggen. De pensioenpremies alleen zijn onvoldoende voor de (toekomstige) pensioenuitkeringen. Voor algemene informatie over het beleggingsbeleid van PME www.pmepensioen.nl/overpme/beleggen.

De portefeuille beleggingen eind 2020 bestond uit de volgende beleggingscategorieën:

Beleggingsrendement

Het rendement bedroeg over 2020 10,9% (was 18,3% in 2019).

Beleggen in Nederland

PME belegt pensioengelden in Nederland en draagt zo bij aan de economische groei van ons land. Deze groei is goed voor bedrijven en de werkgelegenheid en daarmee voor de aangesloten werkgevers en deelnemers. Uiteraard staat ook bij het beleggen in Nederland een goed rendement tegen een beperkt risico voorop. Ruim 14 procent van de beleggingsportefeuille is in Nederland belegd (€ 8,6 miljard).

PME belegt in de Nederlandse woningmarkt en hypotheken. Binnen deze woningmarkt focust PME zich op betaalbare huisvesting in de vrije sector. Er wordt voornamelijk in het middelhoge huursegment geïnvesteerd. Voorbeelden van projecten die PME in 2020 opleverde of initieerde, zijn het appartementencomplex ‘The Village’ in Veldhoven en twee woontorens in Nieuwegein.

Via het beleggingsfonds ‘Innovation Industries’ belegt PME in startende Nederlandse technologiebedrijven en scale up’s met groeipotentieel. Door te beleggen in Innovation Industries geeft PME een impuls aan de eigen sector. De geselecteerde bedrijven in nieuwe technologie krijgen door het investeringsfonds toegang tot financiering, waardoor zij kunnen uitgroeien tot succesvolle bedrijven die zorgen voor economische groei en werkgelegenheid in Nederland. Het investeringsfonds werkt samen met drie technische universiteiten in Nederland en een aantal Nederlandse hightechbedrijven uit de achterban van PME.

Voorbeelden van technologiebedrijven waarin PME via Innovation Industries belegt, zijn SMART Photonics en Microsure. In PME Magazine van mei en december 2020 stelden deze bedrijven zich voor.

Beleggingen wereldwijd

Ten opzichte van 2019 werd in 2020 iets meer belegd in Noord-Amerika (+ 2,5 procent). Over het algemeen zijn de verhoudingen per werelddeel constant.

Uitvoeringskosten

De totale uitvoeringskosten van PME stegen van € 254,6 miljoen (2019) naar € 316,0 miljoen (2020). De kosten uitgedrukt in een kostprijs per deelnemer voor het pensioenbeheer nam toe van € 116 (2019) naar € 119 in 2020. Uitgedrukt als percentage van het gemiddeld belegd vermogen stegen in 2020 de vermogensbeheerkosten van 0,41% (2019) naar 0,49% in 2020.

 


Dit is een beknopte versie van het PME Jaarverslag 2020. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev Arrow-next