Duurzaam pensioen

PME wil zijn financiële doelstellingen in het vermogensbeheer realiseren op een manier die bijdraagt aan een wereld die toekomstbestendig, rechtvaardig en leefbaar is. 

Het is de overtuiging van PME dat een goed rendement en verantwoord beleggen samengaan: bedrijven die milieu-, sociale- en governance (ESG) aspecten meenemen in hun beleid, leveren op de lange termijn een beter rendement tegen een lager risico.

Om de doelen op het gebied van duurzaam pensioen te bereiken, zet PME in op betrokken aandeelhouderschap, bewuste selectie en positieve impact. Twee thema’s die specifieke aandacht krijgen, zijn klimaatverandering en arbeid. De keuzes die PME maakt, worden getoetst bij deelnemers en sluiten aan bij hun wensen.

In 2020 zijn de volgende resultaten geboekt op het vlak van een duurzaam pensioen.

  • Daling CO2 voetafdruk in de aandelenportefeuille van 29,4 procent ten opzichte van 2019. In vergelijking met 2015 is de daling 53,3 procent.
  • Ook in 2020 gebruikte PME als aandeelhouder zijn invloed om bij bedrijven aan te dringen op diversiteit in het bestuur en in overige lagen van de onderneming. PME vindt bovendien dat de beloning van het bestuur van bedrijven redelijk moet zijn en dat bedrijven op dit vlak rekening moeten houden met maatschappelijke sentimenten en de groeiende ongelijkheid moet tegengaan.
  • PME zet zich in voor sociale lonen in de textielsector en in de voedsel- en landbouwsector. Het is één van de oprichters van het Platform Living Wage Financials (PLWF). Dit platform spreekt met bedrijven uit de textiel-, agrarische- en retailsector over het belang van sociale lonen en inkomens. Een belangrijk rol heeft het platform bij de jaarlijkse toetsing van bedrijven op hun voortgang. In 2020 ging het platform, mede namens PME, in gesprek met 15 bedrijven (10 textielbedrijven en 5 voedingsproducenten).
  • PME vindt betrokken aandeelhouderschap belangrijk. Dit betekent onder meer dat PME ondernemingen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid om op de lange termijn waarde te creëren voor alle stakeholders. Ook gaat PME het gesprek aan met bedrijven en neemt het deel aan stemmingen op aandeelhoudersvergaderingen. Een overzicht van alle dialogen die PME voert, worden gepubliceerd op de website. In 2020 is namens PME op 3.150 (2019: 3.831) vergaderingen gestemd, hetgeen erop neerkomt dat PME zijn stem uitbracht op 94,3 procent (2019: 95,2%) van alle vergaderingen waar het van dit recht gebruik mocht maken.
  • Sommige producten en diensten passen niet bij de uitgangspunten van PME of bij de overtuiging van onze deelnemers. Hierom sluit PME bedrijven uit die actief zijn in controversiële sectoren: (kern)wapens (productie), tabak (productie), handvuurwapens voor particulier gebruik (productie en verkoop), adult entertainment (productie), bont (productie), teerzand en steenkool. PME belegt evenmin in staatsobligaties van landen waaraan internationale sancties zijn opgelegd. Tot slot kunnen ondernemingen worden uitgesloten als de dialoog niet het vooraf beoogde resultaat oplevert. Uitsluiting geldt ook voor ondernemingen die niet bereid zijn tot een dialoog. Eind 2020 sloot PME in totaal 12 landen en 263 bedrijven uit.
Beleggen met positieve impact

Met impactvolle investeringen beoogt PME enerzijds oplossingen te bieden voor bestaande maatschappelijke problemen en anderzijds toekomstige maatschappelijke problemen te voorkomen. Deze investeringen moeten een positieve impact hebben op het gebied van milieu en sociale omstandigheden en tegelijkertijd financieel rendement opleveren.

PME heeft inmiddels voor € 1.264 miljoen aan impactvolle investeringen in de beleggingsportefeuille.

Met investeringen in de energietransitie is in 2020 voor ca. 908.000 MWh aan schone energie geproduceerd en is ca. 363.000 tCO2 uitstoot vermeden (vergelijkbaar met jaarlijkse uitstoot van ca. 45.000 huishoudens).

Ca. 267.000 tCO2 is voor lange termijn opgeslagen, dit is te vergelijken met de jaarlijkse uitstoot van ca. 34.000 huishoudens.

Met investeringen in de circulaire economie is in 2020 ca. 19.000 ton afval gerecycled. Dit is vergelijkbaar met de jaarlijkse afvalproductie van ca. 18.500 huishoudens.

Ca. 699.000 tCO2 uitstoot is vermeden (vergelijkbaar met jaarlijkse uitstoot van ca. 87.000 huishoudens).

Eind 2020 heeft PME 34 leningen verstrekt aan Nederlands ondernemingen die via conventionele routes geen toegang tot benodigd kapitaal hebben.

Eind 2020 heeft PME 23 bedrijfsparticipaties in Nederlandse ondernemingen die via conventionele routes geen toegang tot benodigd kapitaal hebben.

Eind 2020 voorziet PME 2.753 huishoudens van betaalbare huurwoningen (73,9% van de huurwoningenportefeuille van PME).

Vonk blog

Om de communicatie over duurzaam pensioen en maatschappelijk verantwoord beleggen waar te maken heeft PME in 2020 een blog geïntroduceerd. Dit is het vonk blog; want in onze industrie vonkt het soms letterlijk. Met een blog waarin je je opinie geeft over duurzaam beleggen laat je ook vonken overspringen. En die kunnen dan weer elders een vuurtje laten oplaaien is het idee achter vonk. Het blog wordt geschreven door Daan Spaargaren en Marcel Andringa.  In 2020 zijn er twee blogs verschenen over de ‘Grote lockdown ‘ over de wereld na corona. En vervolgens de blog ‘mag het een beetje minder’ over hoe duurzaam pensioen hoger op de agenda kan komen bij aandeelhouders en de politiek. Link naar alle blogs: https://www.pmepensioen.nl/over-pme/blog/


Dit is een beknopte versie van het PME Jaarverslag 2020. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev Arrow-next