2020 in vogelvlucht

Impact van corona

Het jaar 2020 stond in het teken van corona. De crisis had grote impact op mensen, bedrijven en organisaties. Ook PME onder­vond de gevolgen van de coronacrisis. Zo veranderde PME haar manier van werken en maakten de gepensioneerdenbijeenkomsten in het theater plaats voor een live-uitzending vanuit een studio in Hilversum. PME hield de financiële markten scherp in de gaten en stuurde zijn beleggings­portefeuille vaker bij. In de eigen sector steunde het bedrijven door uitstel te verlenen voor de betaling van de pensioenpremies. Steun in de vorm van uitstel van betaling en korting gaf PME ook aan winkeliers die hun winkelpand huren van PME. Ondanks de coronacrisis liepen alle operationele activiteiten van PME, zoals de pensioenuitvoering en het vermogensbeheer, ‘normaal’ door.

Pensioenakkoord

De contouren van het nieuwe pensioenstelsel zijn duidelijk geworden en eind 2020 is de nieuwe Wet toekomst pensioenen gepubliceerd ter consultatie. Voor PME betekent dit dat de voorbereidingen op het nieuwe pensioenstelsel, dat waarschijnlijk op 1 januari 2026 zal ingaan, echt kunnen beginnen.

Pensioenuitvoering naar TKP

Het PME-bestuur besloot in 2020 de pensioenuitvoering per 1 januari 2022 over te brengen van MN naar TKP. Met dit besluit is een integere en beheerste uitvoering van het pensioenbeheer en de klantbediening voor de toekomst gewaarborgd en kunnen de ambities die PME heeft voor deelnemers en werkgevers, worden waargemaakt. Mede met het oog op het nieuwe pensioenstelsel heeft het PME-bestuur in zijn afweging nadrukkelijk gekeken naar de wendbaarheid en de innovatieve kracht van de TKP-organisatie op IT-gebied en op het gebied van klantbediening. Door dit besluit wordt de relatie met MN voor de uitvoering van het pensioenbeheer beëindigd. Het vermogensbeheer blijft bij MN. Het PME-bestuur hecht eraan te benadrukken dat in de nieuwe situatie de samenwerking met PMT en hun sociale partners op de belangrijke pensioendossiers onverminderd van kracht blijft.

Organisatorische ontwikkelingen

In 2020 verwelkomde PME drie nieuwe bestuursleden. Per 1 januari 2020 werd Nicole Beuken onafhankelijk voorzitter van het bestuur van PME. Zij volgde Frans-Willem Briët op. Daarnaast trad per 1 januari 2020 Susan Eijgermans aan als niet-uitvoerend bestuurslid. Per 1 juli 2020 nam Dries Nagtegaal afscheid als lid van het niet-uitvoerend bestuur. Hij was sinds 2012 bestuurslid. Igor Vermeulen kwam op die datum voor hem in de plaats.  Op 5 juli 2020 overleed Arie Kortenhoff. Hij was sinds 2014 lid van ons verantwoordingsorgaan. Eerder had hij ook al zitting in de deelnemersraad. Het verantwoordingsorgaan en het bestuur missen zijn actieve inbreng en nauwe betrokkenheid bij PME. Net na de jaarwisseling werd bekend dat Roos Vermeij, uitvoerend bestuurder, PME ging verlaten. Op 17 februari 2021 namen het bestuur en andere collega’s afscheid van haar.

Code Pensioenfondsen

PME wijkt op twee onderdelen af van de Code Pensioenfondsen. Ten eerste kent PME een onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht. Hiermee waarborgt PME de onafhankelijke positie van de voorzitter. Ten tweede is in 2020 de diversiteitsdoelstelling binnen het verantwoordingsorgaan niet behaald. Wel voldeed het bestuur aan deze doelstelling. Het verantwoordingsorgaan heeft nog geen vrouw en een lid jonger dan 40 jaar. De benoemende organisaties zijn zich bewust van het diversiteitsbeleid en werken aan een duurzame oplossing.

Risicomanagement

Eind 2019 stelde het algemeen bestuur vast dat het integrale risicomanagement bij PME voor verbetering vatbaar is. In 2020 heeft PME daarom het integraal risicomanagement onder de loep genomen en de volgende vier belangrijkste risico’s geïdentificeerd: het nieuwe pensioenstelsel, de transitie van pensioenbeheer naar een nieuwe pensioenuitvoeringsorganisatie, cyberaanvallen en de kwetsbaarheid van de balans van PME.

Nicole Beuken, onafhankelijk voorzitter PME

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur PME


Dit is een beknopte versie van het PME Jaarverslag 2020. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev Arrow-next