Verantwoord beleggen. Klimaatplan

4

vragen over het

KLIMAATPLAN

Eind 2022 presenteerde PME zijn eerste klimaatplan, met daarin ambitieuze doelstellingen voor de korte en lange termijn. Dat leverde niet alleen complimenten op van onze deelnemers, maar ook de nodige vragen. Eric Uijen, voorzitter van het uitvoerend bestuur, en Daan Spaargaren, senior strateeg verantwoord beleggen, geven de antwoorden.

4

vragen over het

KLIMAATPLAN

Wat houdt het klimaatplan in? En hoe gaan jullie de doelen in dat plan behalen?

 

Eric: “We beleggen voor onze deelnemers. Zo zorgen we voor een goed pensioen. Dat doen we al 75 jaar en dat blijven we doen. In het klimaatplan hebben we afgesproken dat we beleggen in bedrijven die minder CO2 uitstoten. Bijvoorbeeld in bedrijven met een energieneutrale bedrijfshuishouding. Of bedrijven die werken aan schone technologieën, zoals motoren op waterstof. De absolute CO2-uitstoot van onze aandelen en bedrijfsobligaties mag in 2030 nog maar de helft zijn van de uitstoot in 2019. Dat komt neer op een gemiddelde daling van zo’n 7 procent per jaar. In 2050 willen we op netto-nul CO2-uitstoot zitten.”

“Leiden gesprekken niet tot resultaat,
dan stappen we uit de belegging.”

Daan: “We hebben het klimaatplan verdeeld in vijf categorieën: beursgenoteerde aandelen, bedrijfsobligaties, vastgoed, infrastructuur en beleggingen zonder beursnotering, ook wel private equity genoemd. Dat hebben we gedaan omdat we in die categorieën het meeste kunnen bereiken. Per categorie hebben we doelen bepaald. Voor vastgoed moet de CO2-uitstoot per vierkante meter in 2030 bijvoorbeeld 40 procent lager zijn dan in 2020. We meten de CO2-uitstoot per categorie. Sterker nog: we zijn bezig om de uitstoot van alle bedrijven waarin we beleggen inzichtelijk te krijgen. Als we vinden dat bedrijven te weinig doen, dan gaan we in gesprek, samen met andere grote beleggers. Zo oefenen we druk uit. Leidt dat niet tot resultaat, dan stappen we uit die belegging.”

Waarom doet PME dit allemaal?

 

Eric: “Als we niets doen, dan valt er straks geen pensioen meer uit te keren. Dat het nodig is, kunnen we elke dag om ons heen zien. Ik heb het gevoel dat het niet vijf vóór twaalf is, maar vijf óver twaalf. Het is nu of nooit. De wereld, de ecosystemen en de mensen zijn in groot gevaar. Niet in de verre toekomst, maar nu al. En we kunnen er iets aan doen. Daarom beleggen we sinds 2018 niet meer in primaire steenkoolproducenten. En sinds 2021 ook niet meer in primaire producenten van fossiele olie en gas, dat zijn bedrijven die meer dan de helft van hun omzet uit fossiele brandstoffen halen. Maar dat is niet genoeg, er moet meer gebeuren. Daarom hebben we dit klimaatplan opgesteld.”

“Het idee dat het allemaal ver van ons afstaat,
klopt niet meer.”

Daan: “Daarnaast is het gewoon een verplichting. Banken, pensioenfondsen en andere financiële instellingen hebben afgesproken om mee te werken aan klimaatoplossingen. Die afspraken sluiten aan bij het klimaatakkoord van Parijs. Dus: maximaal anderhalve graad opwarming van de aarde. Onze plannen zijn niet vrijblijvend. Als de minister vindt dat we te weinig doen, komt er een wet met nog meer maatregelen. Ook voor onze eigen sector is het belangrijk dat we dit doen. Veel bedrijven in onze sector kunnen niet zonder de energietransitie. Dus het idee dat het allemaal ver van ons afstaat, klopt niet meer.”

Ik vind deze groene investeringen geen goede zaak. Mij is nooit om een mening gevraagd. Wanneer laten jullie de deelnemers van PME meebeslissen over beleid dat ons allemaal aangaat?

 

Daan: “We doen we regelmatig onderzoek onder een representatief deel van onze deelnemers. Daarmee kunnen we betrouwbare conclusies trekken over de mening van al onze deelnemers. Ook hebben we gesprekken met focusgroepen op verschillende plekken in het land. Dat zijn kleine groepen deelnemers met wie we praten over ons beleid.

“Het grootste deel van onze deelnemers wil dat we zo duurzaam mogelijk beleggen.”

De uitkomsten van al die onderzoeken nemen we mee. In de onderzoeken en focusgroepen vragen we wat mensen vinden van de vergroening van onze beleggingen. Het grootste deel van onze deelnemers wil dat we zo duurzaam mogelijk beleggen, zonder dat het ten koste gaat van het rendement. Zo was 67 procent het eens met ons besluit om niet meer te beleggen in primaire producenten van fossiele brandstoffen. 15 procent was neutraal en 18 procent was tegen dat besluit.”

PME heeft de beleggingen in primaire producenten van fossiele brandstoffen verkocht. Maar in 2022 presteerde juist die sector het best van allemaal. Hoeveel pensioen zijn wij als deelnemers hierdoor misgelopen?

 

Daan: “Op het moment van de verkoop belegde PME in totaal zo’n 65 miljard euro. Daarvan zat slechts 1,2 miljard euro in fossiele brandstoffen. Dat is dus maar een klein deel. Bovendien hebben we die 1,2 miljard herbelegd in aandelen die natuurlijk ook rendement opleveren.

Door de oorlog in Oekraïne deed de olie- en gassector het inderdaad goed. Maar de jaren daarvoor, zoals tijdens de coronapandemie, juist helemaal niet. Met andere woorden: het zijn dagkoersen, momentopnamen. Daar kijken wij niet naar. Wij zijn er voor het rendement op de lange termijn. En dan zie je dat beleggingen in producenten van fossiele brandstof simpelweg een risico worden. Als de energietransitie in het huidige tempo doorzet, zullen fossiele beleggingen naar verwachting minder opleveren dan beleggingen in duurzame energie.”

“Wij zijn er voor het rendement op de lange termijn.”

Eric: “Wij zijn een pensioenfonds, geen speculant. Het is onze taak om te zorgen voor een goed pensioen, nu én in de verre toekomst. Dat vraagt om een stabiel rendement. En dat kunnen we alleen bereiken in een stabiele wereld. In een wereld waarin mensen niet op de vlucht zijn voor overstromingen, droogte en honger. Daarom komen we in actie.” 

Beeld: Shutterstock
Lees het klimaatplan
Weten wat er precies in ons klimaatplan staat? U vindt het op pmepensioen.nl/klimaatplan2022

 

Eric Uijen 
voorzitter van het uitvoerend bestuur

Daan Spaargaren 
senior strateeg verantwoord beleggen

Arrow-prev Arrow-next