column. Eric Uijen

Op weg naar een nieuw pensioen 

foto: michel heerkens

Ons Nederlandse pensioenstelsel is misschien wel het beste ter wereld. Toch kraakt het. De pensioenen kunnen al jarenlang niet meegroeien met de stijgende prijzen  van de boodschappen, de benzine en de energierekening. Zeker nu de prijzen van  al die zaken de pan uitrijzen, doet dat onze gepensioneerden pijn in de portemonnee.  Wie werkt, merkt dat nu nog niet aan zijn pensioen. Maar straks wel. Daarom moet er wat veranderen. We willen dat de pensioenen makkelijker kunnen groeien. Daarvoor is het nodig dat we het pensioenstelsel vernieuwen en afscheid nemen van de hele dure (schijn)zekerheid zoals nu in de wet is geregeld. Pensioen wordt dan straks een beetje minder zeker, maar de kans op een béter pensioen wordt een stuk groter. In dit artikel kunt u hierover meer lezen. Vakbonden, werkgevers en de politiek hebben inmiddels meer dan tien jaar gepraat over hoe het anders moet. Nu ligt er dan eindelijk een voorstel voor een nieuwe wet, waarover de Tweede Kamer in debat gaat. Ik hoop dat de politici in Den Haag een beetje tempo maken. Want wij willen snel aan de slag met een nieuw en beter pensioen!

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur PME

 

colofon. 


PME magazine
is een uitgave van het PME Pensioenfonds.
Het wordt verspreid onder de aangesloten werkgevers, deelnemers en gepensioneerden van het pensioenfonds en overige relaties van PME.  
PME Pensioenfonds, magazine@pmepensioen.nl 
Productie en eindredactie Van Luyken, Haarlem Tekst Suus van Geffen Vormgeving www.curve.nl, Haarlem 

Arrow-prev Arrow-next