Betaalbaar pensioen

Wij letten op de kosten. Uit iedere ingelegde euro halen wij zoveel mogelijk pensioen. We beleggen het pensioengoed van de sector voor een goed lange termijn rendement.

Premie

Werkgevers betalen pensioenpremie aan PME. Een deel van deze premie mogen zij inhouden op het salaris van de werknemers. De pensioenpremies worden belegd om rendement te behalen. Want de premies alleen zijn niet voldoende om alle toegezegde pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen.

In 2019 is de premie voor de basispensioenregeling 22,7% van de pensioengrondslag. Maximaal 10,89% van de pensioengrondslag wordt ingehouden op het salaris van de werknemer. In totaal werd in 2019 € 1,332 miljard premie in rekening gebracht.

Beleggen

PME streeft naar een zo goed mogelijk en betaalbaar pensioen voor zijn deelnemers. Om dit doel te bereiken is het nodig om het pensioenvermogen te beleggen.

Beleggingsplan

Hierin legt PME de normportefeuille voor dat jaar vast én de afspraken met MN voor het portefeuillebeheer.
Het beleggingsplan 2019 is gebaseerd op het strategisch beleggingsbeleid 2015 – 2020.

Draai je mobiel naar horizontaal om de tabellen beter te kunnen bekijken of bekijk ze op je desktop.

 

Strategische beleggingsportefeuille en normportefeuille begin en eind 2019

Beleggingscategorie
Norm­portefeuille
eind 2019
Norm­portefeuille
begin 2019
Strategische
portefeuille 2015-2020
Vastrentende waarden, matchingportefeuille
50,0%
50,0%
50,0%
Aandelen
31,1%
31,8%
 25,0%
Vastrentende waarden, hoogrentend
9,3%
9,5%
7,5%
Vastgoed
5,3%
4,9%
7,5%
Private equity
2,6%
2,2%
5,0%
Real assets
1,4%
1,4%
5,0%
 
100%
100%
100%

 

Beleggingsresultaat 2019 

Het rendement bedroeg over 2019 18,3%.

Rendement 2019
Portefeuille
Benchmark
Outperformance
Rendement inclusief renteafdekking
18,3%
18,2%
0,1%
Vastrentende waarden, matchingportefeuille
15,3%
15,3%
0,0%
Aandelen
26,6%
25,6%
1,1%
Hoogrentende waarden
14,2%
14,3%
-/- 0,1%
Vastgoed
8,4%
10,2%
-/- 1,8%
Private equity
16,2%
16,2%
0,0%
Real assets
-/- 5,7%
4,7%
-/- 10,4%
Beleggen in Nederland

PME staat positief tegenover het beleggen van pensioengelden in Nederland om bij te dragen aan de economische groei. Die groei is goed voor bedrijven en de werkgelegenheid en daarmee voor de aangesloten werkgevers en deelnemers. Uiteraard blijft bij het beleggen in Nederland het doel van een goed rendement tegen een beperkt risico voorop staan. In de volgende tabel zijn de beleggingen in Nederland opgenomen. Ruim 12% van de beleggingsportefeuille is in Nederland belegd.

Beleggingen in Nederland
Beleggingscategorie
Bedragen (x € 1 miljoen)
In %
Staatsobligaties
1.041
1,9%
Bedrijfsobligaties
1.663
3,0%
Hypotheken
2.687
4,9%
Aandelen
272
0,5%
Vastgoed
1.179
2,1%
Overig
-117
-0,2%
Totaal in Nederland
6.725
12,2%
Totaal belegd vermogen
54,963
 
Beleggen wereldwijd

Uitvoeringskosten

De totale uitvoeringskosten van PME stegen van € 211,6 miljoen (2018) naar € 254,6 miljoen (2019).

 
2019
x € 1 miljoen
Verhouding 
2018
x € 1 miljoen
Verhouding
Kosten pensioenbeheer
38,5
15%
38,8
18%
Kosten vermogensbeheer (incl. transactiekosten)
216,1
85%
172,8
82%
Totale uitvoeringskosten PME
254,6
100%
211,6
100%
Door een stijging van het aantal deelnemers daalden de kosten (uitgedrukt in een kostprijs per deelnemer) voor het pensioen­beheer van € 120 (2018) naar € 116 in 2019.

 


Dit is een beknopte versie van het PME Jaarverslag 2019. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev Arrow-next