Kerncijfers

Draai je mobiel naar horizontaal om de tabel beter te kunnen bekijken of bekijk de tabel op je desktop.
Kerncijfers per 31 december
 
2019
2018
2017
       
Aangesloten werkgevers
1.393
1.380
1.376
       
Actieve deelnemers (1)
164.501
157.287
149.823
Gewezen deelnemers (2)
294.270
306.817
307.778
Pensioengerechtigden (3)
167.036
167.223
167.548
Totaal deelnemers (1+2+3)
625.807
631.327
625.149
       
Gemiddelde uitkeringen (bedragen x € 1)
     
Uitkeringen ouderdomspensioen
8.695
8.515
8.359
Uitkeringen partnerpensioen
4.403
4.319
4.261
Uitkeringen wezenpensioen
1.990
2.007
1.986
Afkopen
1.862
1.889
2.196
       
Financiële positie
     
Totaal pensioenverplichtingen (A)
55.678
47.644
46.116
Vermogen t.b.v. dekkingsgraad (B)
55.048
46.536
46.869
Dekkingsgraad (C = B / A)
98,9%
97,7%
101,6%
Beleidsdekkingsgraad
96,9%
101,3%
100,1%
       
Kenmerken regeling
     
Premie ouderdoms- en partnerpensioen
22,7%
23,0%
22,9%
Premie overgangsregeling VPL
2,32%
2,35%
2,87%
Salarisgrens (bedragen x € 1)
74.327
73.711
72.222
Maximumloon (bedragen x € 1)
107.593
105.075
103.317
Franchise (bedragen x € 1)
14.554
14.704
14.904
       
Uitvoeringskosten
     
Pensioenuitvoeringskosten per deelnemer
116
120
132
waarvan btw
16
19
20
Vermogensbeheerkosten in basispunten
41
37
35
       
Samenstelling portefeuille (x € 1 miljoen)
     
Vastgoedbeleggingen
2.265
2.183
2.050
Aandelen
20.614
15.704
17.507
Vastrentende waarden
31.397
27.843
26.689
Overige beleggingen
687
720
716
Totaal belegd vermogen
54.963
46.451
46.962
       
Rendement beleggingen (in %)
     
Vastgoedbeleggingen
8,5%
10,7%
6,1%
Aandelen
25,9%
(6,9)%
14,80%
Vastrentende waarden
15,2%
1,70%
(2,0)%
Overige beleggingen
(26,1)%
(11,1)%
(1,5)%
       
Rendement over totaal belegd vermogen
     
Totaal rendement
18,3%
(0,9%)
4,7%

 


Dit is een beknopte versie van het PME Jaarverslag 2019. Download hier het gehele verslag.
Arrow-prev Arrow-next