Column. Eric Uijen

Feiten en meningen

Foto: Michel Heerkens

Pensioen raakt iedereen. Logisch dat iedereen een mening heeft als de regels worden gemoderniseerd. Zelfs nu de wet na 15 jaar onderhandelen, 100 uur debat en zeker 1500 Kamervragen is aangenomen, wordt er gepleit voor wijzigingen. Wij volgen de discussie aandachtig. Intussen ruimen we in dit magazine alvast enkele misverstanden uit de weg.

Wat in ieder geval feitelijk klopt is dat PME, vooruitlopend op de nieuwe regels, de pensioenen voor de derde keer in anderhalf jaar tijd kon verhogen. Dat doet me deugd, want zo ontvangt bijvoorbeeld ook Toine Boleij, werknemer bij Legrand, straks een hoger maandbedrag. Legrand maakt producten waar bijna iedereen dagelijks mee te maken heeft. Een prachtige onderneming, die laat zien dat onze sector aan de basis staat van de maatschappij.

Over onze sector gesproken: wist je dat we hier ook zelf in beleggen? Onder andere met Innovation Industries. Zij investeren in jonge, veelbelovende bedrijven. Zo blijft belangrijke kennis en nieuwe technologie in Nederland. Over deze pareltjes en meer lees je in dit magazine.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur PME

 

Colofon. 


PME magazine
is een uitgave van het PME Pensioenfonds.
Het wordt verspreid onder de aangesloten werkgevers, deelnemers en gepensioneerden van het pensioenfonds en overige relaties van PME.  
PME Pensioenfonds, magazine@pmepensioen.nl 
Productie en eindredactie Van Luyken, Haarlem Tekst Suus van Geffen en PME Vormgeving www.curve.nl, Haarlem 

Arrow-prev Arrow-next