duurzaam beleggen. reacties van deelnemers

Hoe deelnemers denken over duurzaam beleggen

Afgelopen zomer heeft PME zijn licht opgestoken bij deelnemers: wat vinden zij van het duurzame beleggingsbeleid van PME? Een terugblik op vier belangrijke onderwerpen.

1. De energietransitie

Wat PME doet

In september 2021 hebben we onze beleggingen in fossiele olie en gas ter waarde van 1,2 miljard euro verkocht. Dat bedrag beleggen we de komende jaren, maar nu in schone energie, zoals zon, wind en waterkracht. Voor ruim 650 miljoen euro is dit al gebeurd.

Wat deelnemers daarvan vinden

68 procent vindt het een goede stap, bleek uit eerder onderzoek in december 2021. 18 procent is het er niet mee eens. Ook zijn er nieuwe ideeën: “PME moet investeren in innovatie. Ook kan PME druk uitoefenen op machtige bedrijven om meer te investeren in schone energie.” 

De reactie van PME

Dat de meerderheid van de deelnemers achter ons beleid staat, is een mooie bevestiging en een aansporing om meer te investeren in de energie­transitie. Bedrijven aanspreken op vervuilend gedrag deden we al en zullen we nog meer gaan doen.

2. Bescherming van natuur

Wat PME doet

We vinden het heel belangrijk dat ons ecosysteem in balans is. Daarom kijken we bij beleggen naar bedrijven die werken aan natuurbehoud.

Wat deelnemers daarvan vinden

“PME kan bedrijven motiveren en druk uitoefenen om hier beter in te worden.” En ook: “Als we deze weg blijven volgen, waar komen we dan uit?”

De reactie van PME

We gaan nog beter uitleggen wat we doen en wat de gevolgen zijn van onze beleggingskeuzes, bijvoorbeeld in eigen land. Een goed rendement blijft daarbij belangrijk.

3. De eigen sector

Wat PME doet

We beleggen in bedrijven uit onze eigen sector.

Wat deelnemers daarvan vinden

Veel deelnemers zijn trots op de eigen sector en waarderen de betrokkenheid van PME. “Onze sector heeft de potentie om problemen op te lossen.”

De reactie van PME

We vinden dat ‘onze’ bedrijven toekomstgericht zijn. Zo willen wij ook beleggen. Door in onze sector te investeren, proberen we die te versterken.

4. Betaalbaar wonen

Wat PME doet

PME investeert in nieuwbouwprojecten. De nadruk ligt op betaalbare en duurzame huurwoningen.

Wat deelnemers daarvan vinden

De meeste deelnemers vinden het goed dat PME hierin investeert. “Veel jongeren hebben problemen om een woning te vinden, mijn kinderen ook.” Ook zijn er suggesties: “Is het mogelijk om een wijk te bouwen met huizen voor jong en oud door elkaar?”

De reactie van PME

We krijgen vaak de vraag of het mogelijk is om deelnemers voorrang te geven op een huurwoning uit een project dat wij hebben gefinancierd. Dat idee kunnen we onderzoeken.

⇩  extra online content  ⇩

De mening van werkgevers

PME sprak ook met een aantal werkgevers. De meningen van de werkgevers over het verantwoord beleggingsbeleid van PME varieerden van zeer positief tot kritisch. 

Van logisch en vanzelfsprekend…

Werkgevers vinden duurzaamheid een belangrijk onderwerp. Elk bedrijf is ermee bezig, soms iets meer, soms iets minder. “Verduurzaming kan wat ons betreft niet hard genoeg gaan, dat betekent alleen maar meer business voor ons.” En ook: “Het helpt ons als PME helemaal groen is, wij zitten al in die hoek.” Het beleid van PME sluit aan bij de koers van bedrijven die al duurzaam zijn of hard op weg zijn om het te worden. Het voelt als een steuntje in de rug, als vanzelfsprekend. “Het past bij onze eigen ambitie en bij de tijdsgeest.” “Dat is toekomstgericht, duurzame beleggingen zijn degene die renderen.” 

…tot ronduit negatief

Kanttekeningen zijn er ook. “Het voelt ook enigszins als marketing, gedreven door de publieke opinie en de wens om het politiek correct te doen.” En: “Gevoelsmatig is dit niet een keuze die PME zomaar en alleen kan maken. Het heeft een negatieve impact op werknemers en op het rendement. Daarnaast leeft de sector deels van fossiel, het voelt niet kloppend dat PME daarin niet investeert. PME vervreemdt zich zo van de sector.” 

De reactie van PME

Duurzaam beleggen mag dan actueel zijn, het is ook nog steeds een grote uitdaging. Want waar doe je goed aan? Dat is niet altijd zo duidelijk. Soms pakt een keuze voor de één positief uit en tegelijkertijd voor een ander negatief. Alle bedrijven krijgen met de energietransitie te maken, in goede of in slechte zin. Ons hoofddoel is en blijft om de sector als geheel daarin te steunen. Dat staat voorop bij de soms moeilijke keuzes die we maken. 

Arrow-prev Arrow-next