net met pensioen. Herman van Kampen

net met pensioen. Herman van Kampen

‘Ik ga elke donderdagmiddag
met pensioen’

In augustus 2020 werd Herman van Kampen 66 jaar. Dus mocht hij vier maanden later, vlak voor kerst, met pensioen.

“Voor mij hoefde dat eigenlijk nog niet. In de periode ervoor reed ik wel eens door mijn woonplaats Doetinchem, naar de markt, en dan dacht ik: stel dat ik nu met pensioen ben, is dit het dan? Mijn partner is tien jaar jonger, ik zou in mijn eentje thuis komen te zitten. Nou, dát dacht ik niet.”

Gewoon weer aan het werk

Herman vroeg eens wat rond. Aan technische mensen is een groot gebrek, dus hij was overal welkom. Ook bij zijn eigen werkgever, Vulcanus Castings: “Ze wilden me graag houden.” En zo gebeurde het dat Herman na kerst gewoon weer naar zijn werk reed, zoals hij al bijna 43 jaar doet. “Ik ben daar gaan werken direct na mijn diensttijd. Ik begon als elektromonteur en ben in al die jaren steeds wat opgeklommen, mede dankzij de steun van collega’s. Je doet het immers samen. Nu ben ik hoofd Technische Dienst op dinsdag, woensdag en donderdag. Dus elke donderdagmiddag begint mijn pensioen.”

Samen flauwekullen

Het bevalt Herman heel goed, die combinatie van vier dagen vrij en drie dagen werken. In zijn vrije tijd heeft hij genoeg te doen: klussen, oppassen op de kleinkinderen en hij maakt graag lange wandelingen. “Als ik dan door de bossen vlak bij ons huis loop, denk ik: wat heb ik het toch goed voor elkaar. En op dinsdagochtend ga ik met veel plezier weer naar mijn werk. Ik ontleen er veel aan. Ik werk met veel jonge gasten om me heen, zij houden mij jong. Samen een beetje flauwekullen in onze appgroep. Zoals zij praten, deden wij vroeger niet. Ik vind dat wel mooi, hoor. Ik zou dat missen als ik zou stoppen. Ze zien me ook nog steeds voor vol aan, dat vind ik heel belangrijk. Zo lang ik het volhoud én het leuk vind, ga ik ermee door. Vooral dat laatste, dat is het aller-belangrijkst.”

foto: edwin van de graaf

‘Ik ga elke donderdagmiddag met pensioen’

foto: edwin van de graaf

In augustus 2020 werd Herman van Kampen 66 jaar. Dus mocht hij vier maanden later, vlak voor kerst, met pensioen. 

“Voor mij hoefde dat eigenlijk nog niet. In de periode ervoor reed ik wel eens door mijn woonplaats Doetinchem, naar de markt, en dan dacht ik: stel dat ik nu met pensioen ben, is dit het dan? Mijn partner is tien jaar jonger, ik zou in mijn eentje thuis komen te zitten. Nou, dát dacht ik niet.”

Gewoon weer aan het werk

Herman vroeg eens wat rond. Aan technische mensen is een groot gebrek, dus hij was overal welkom. Ook bij zijn eigen werkgever, Vulcanus Castings: “Ze wilden me graag houden.” En zo gebeurde het dat Herman na kerst gewoon weer naar zijn werk reed, zoals hij al bijna 43 jaar doet. “Ik ben daar gaan werken direct na mijn diensttijd. Ik begon als elektromonteur en ben in al die jaren steeds wat opgeklommen, mede dankzij de steun van collega’s. Je doet het immers samen. Nu ben ik hoofd Technische Dienst op dinsdag, woensdag en donderdag. Dus elke donderdagmiddag begint mijn pensioen.”

Samen flauwekullen

Het bevalt Herman heel goed, die combinatie van vier dagen vrij en drie dagen werken. In zijn vrije tijd heeft hij genoeg te doen: klussen, oppassen op de kleinkinderen en hij maakt graag lange wandelingen. “Als ik dan door de bossen vlak bij ons huis loop, denk ik: wat heb ik het toch goed voor elkaar. En op dinsdagochtend ga ik met veel plezier weer naar mijn werk. Ik ontleen er veel aan. Ik werk met veel jonge gasten om me heen, zij houden mij jong. Samen een beetje flauwekullen in onze appgroep. Zoals zij praten, deden wij vroeger niet. Ik vind dat wel mooi, hoor. Ik zou dat missen als ik zou stoppen. Ze zien me ook nog steeds voor vol aan, dat vind ik heel belangrijk. Zo lang ik het volhoud én het leuk vind, ga ik ermee door. Vooral dat laatste, dat is het aller-belangrijkst.”

⇩  extra online content  ⇩

Wat verandert er wel/niet als ik werk naast mijn AOW?

AOW en pensioen

Als u blijft werken na uw AOW-gerechtigde leeftijd, heeft dit géén invloed op de bruto AOW-uitkering. Ook niet op het door u opgebouwde pensioen. Extra inkomsten kunnen wel effect hebben op de netto-uitkering (zie hieronder bij Loonbelasting). De Belastingdienst bepaalt uiteindelijk hoeveel loonheffing u precies dient te betalen.

Standaard ontvangt u een half jaar vóór uw AOW-leeftijd de aanvraagformulieren van uw PME-pensioen. Dit pensioen kunt u uitstellen: maximaal tot vijf jaar na uw AOW-leeftijd. Dit hoeft trouwens niet: u kunt ook uw pensioen ontvangen en daarnaast bijwerken.
LET OP! Wanneer u uw pensioen uitstelt, moet u dit later wel zelf bij PME aanvragen. Doe dit tussen drie en zes maanden vóór de gewenste ingangsdatum. Neem hiervoor contact op met een van de pensioenconsulenten. U krijgt dan ook (net als op de pensioengerechtigde leeftijd) de keuze of u de eerste jaren een hoger of lager bedrag wilt ontvangen. Kijk voor meer informatie op www.pmepensioen.nl/deelnemer/situatie/bijna-pensioen/

Arbeidsovereenkomst

Bij het bereiken van de AOW-leeftijd eindigt de arbeidsovereenkomst zonder dat opzeggen nodig is. Maar wilt u toch doorwerken? Overleg dan met uw werkgever over een nieuw contract.

Minimumloon

Als u werkt nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, behoudt u uw recht op het minimumloon. Dit geldt ook voor al lopende arbeidscontracten. Zo wordt oneerlijke concurrentie tussen AOW-gerechtigden en jongere werknemers zoveel mogelijk voorkomen. U heeft ook recht op de minimumvakantiebijslag.

Loonbelasting

Als AOW-gerechtigde valt u tot een inkomen van € 35.129 in een lager belastingtarief. Bij een hoger inkomen is er geen verschil met de belastingtarieven vóór de AOW-leeftijd.
LET OP! Op uw AOW en mogelijk aanvullend pensioen wordt maandelijks uw belasting ingehouden, maar geen rekening gehouden met andere inkomsten, zoals loon uit werk. Hierdoor kan het zijn dat u te weinig belasting betaalt. Als u dan belastingaangifte doet over het hele jaar, zult u ineens een bedrag moeten bijbetalen. Wilt u dit voorkomen? Vul dan op belastingdienst.nl het formulier ‘voorlopige aanslag’ in. U regelt daarmee dat u elke maand een extra bedrag gaat betalen. Dan hoeft u dat niet achteraf ineens te doen.

Ontslag, werkloosheid of ziekte

Wordt u na uw AOW-leeftijd ontslagen? U heeft dan geen recht op een werkloosheidsuitkering of transitievergoeding. Bij ziekte heeft u maximaal zes weken recht op een ziekte-uitkering.

Arrow-prev Arrow-next