VERANTWOORDING EN TOEZICHT

Reactie bestuur op de verklaring intern toezicht PME

Wij hebben de bevindingen en aanbeveling met interesse gelezen. De samenwerking met het niet-uitvoerend bestuur (NUB) was ook dit jaar constructief en hebben wij zeer gewaardeerd. Ook het verantwoordingsorgaan gaf aan de overleggen met het NUB te waarderen.

Het uitvoerend bestuur (UB) herkent en onderschrijft de aanbeveling van het intern toezicht met betrekking tot de overstap naar het nieuwe pensioenstelsel en wij nemen deze ter harte. Net als voor het intern toezicht ligt onze focus de komende periode op de transitie naar en de ­feitelijke invoering van het nieuwe stelsel en de nieuwe pensioenregeling. Daarbij is een beheerste en integere invoering van belang. Het UB ziet dit als een randvoorwaarde om de stap naar het nieuwe stelsel te kunnen maken. Uiteraard hebben wij daarbij ook oog voor de noodzakelijke onderwerpen vanuit wet- en regelgeving. Wij zijn ons er terdege van bewust dat dit impact heeft op de planning en daarmee op de organisatie.

Den Haag, 16 mei 2024 namens het uitvoerend bestuur
Eric Uijen, voorzitter 
Arrow-prev Arrow-next