BIJLAGEN

Bijlage 1

Personalia 2023

Bestuursleden ultimo 2023

 

Marcel Andringa, 4 augustus 1970, (m)
Functie PME
uitvoerend bestuurder balans- en vermogensbeheer
Relevante nevenfuncties
 • lid AEX Steering Committee;
 • lid bestuur Stichting Fondsenbeheer Spoorwegmuseum;
 • lid bestuur Stichting Netherlands Advisory Board on impact investing (NAB);
 • extern adviseur Beleggingsadviescommissie SBZ Pensioen.
 
Nicole Beuken, 16 september 1959, (v)
Functie PME
niet-uitvoerend bestuurder (onafhankelijk voorzitter)
Beroep
bestuurder, toezichthouder, adviseur
Relevante nevenfuncties
 • voorzitter raad van commissarissen Rabobank Zuid-Limburg Oost;
 • niet-uitvoerend bestuurder Pensioenfonds Rabobank;
 • bestuurslid Stichting Pensioenregister;
 • plv lid Raad van Beheer Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP).
 
Fridoline van Binsbergen, 3 maart 1967, (v)
Functie PME
niet-uitvoerend bestuurder
Op voordracht van
vereniging FME-CWM
Beroep
bestuurder, toezichthouder, adviseur
Relevante nevenfuncties
 • bestuurder Stichting Shell Pensioenfonds (SSPF);
 • lid Beleggingscommissie bij SSPF;
 • lid Raad van Toezicht Provisium;
 • lid van Raad van Advies masteropleiding Integrale bedrijfsvoering bij Haagse Hogeschool
 • docent/afstudeerbegeleider bij Haagse Hogeschool vanuit eigen bedrijf.
 
Theo Bruinsma, 11 oktober 1950, (m)
Functie PME
niet-uitvoerend bestuurder
Beroep
bestuurder, toezichthouder, adviseur
Relevante nevenfuncties
 • bestuurslid AbE Discovery LLC;
 • lid hoofdbestuur VNO-NCW Brabant/Zeeland;
 • voorzitter GMV (brancheorganisatie agrifoodmachinebouw).
 
Marlies van Boom, 6 april 1966. (v)
Functie PME
niet-uitvoerend bestuurder
Beroep
bestuurder, toezichthouder, adviseur
Relevante nevenfuncties
 • voorzitter RvT Stichting Pensioenfonds Hoogovens;
 • lid Beleggingsadviescommissie Stichting Pensioenfonds
  Horeca & Catering;
 • extern lid auditcommissie Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen;
 • voorzitter Stichting Beheer KPMG Deferred Payments.
 
Susan Eijgermans, 11 oktober 1978, (v)
Functie PME
niet-uitvoerend bestuurder
Beroep
pensioenbestuurder FNV
Relevante nevenfuncties
 • uitvoerend bestuurder Stichting Pensioenfonds KPN;
 • lid beleggingscommissie en financiële commissie Stichting
  Pensioenfonds KPN.
 
Rik Grutters, 3 juli 1980, (m)*
Functie PME
niet-uitvoerend bestuurder
Beroep
pensioenbestuurder FNV
Relevante nevenfuncties
 • lid Algemeen Bestuur Pensioenfederatie;
 • teamleider pensioenteam FNV.

* Rik Grutters is op 1 april 2024 teruggetreden als bestuurder

Alae Laghrich, 19 september 1979, (m)
Functie PME
uitvoerend bestuurder risicomanagement, IT, governance,
compliance, ­financiën en bedrijfsvoering
Relevante nevenfuncties
 • lid Tuchtcommissie Stichting DSI;
 • lid (extern adviseur) beleggingsadviescommissie Nationaal Fonds
  voor Vrede, Vrijheid en Veteranen (Vfonds).
 
Monique van der Poel, 7 augustus 1981, (v)
Functie PME
niet-uitvoerend bestuurder
Beroep
pensioenstrateeg FME
Relevante nevenfuncties
 • lid Pensioencommissie VNO-NCW;
 • voorzitter raad van toezicht Stichting BPL Pensioen;
 • buiten-promovenda en docent Expertisecentrum Pensioenrecht
  Vrije Universiteit Amsterdam;
 • docent Executive Pensions Program van Nyenrode Business University
 • juridisch adviseur EPB-law
 • voorzitter bestuur Stichting Ketter & Co.
 
Eric Uijen, 2 mei 1959, (m)
Functie PME
uitvoerend bestuurder strategie, pensioenbeleid en -uitvoering (voorzitter)
Relevante nevenfuncties
 • lid raad van advies van de Stichting Netherlands Investment Managers Forum (NIMF);
 • voorzitter beleggingsadviescommissie Monuta Verzekeringen NV.
 
Igor Vermeulen, 30 oktober 1961, (m)
Functie PME
niet-uitvoerend bestuurder
Beroep
bestuurder, toezichthouder, adviseur
Relevante nevenfuncties
 • Onderhandelaar bij CAO Metalektro
 
Peggy Wilson, 9 december 1969, (v)
Functie PME
niet-uitvoerend bestuurder
Beroep
pensioenfondsbestuurder CNV Vakmensen
Relevante nevenfuncties
 • niet-uitvoerend bestuurder Stichting Pensioenfonds Rail & Openbaar ­Vervoer (Rail & OV);
 • niet-uitvoerend bestuurder SBZ Pensioen
Samenstelling bestuurlijke gremia  
 
UB
NUB
AB
PB&C cie.
B&V cie.
ARC cie.
Rem. cie.
Bestuursleden
             
Marcel Andringa
V
 
V
 
V
   
Nicole Beuken
 
V
V (vrz)
   
V (vrz)
V (vrz)
Fridoline van Binsbergen
 
V
V
V
 
V
V
Theo Bruinsma
 
V
V
V
V (vrz)
   
Marlies van Boom
 
V
V
 
V
   
Susan Eijgermans
 
V
V
V (vrz)
     
Rik Grutters (tot 1-4-2024)
 
V
V
   
V
 
Alae Laghrich
V
 
V
   
V
 
Monique van der Poel
 
V
V
V
     
Eric Uijen
V (vrz)
 
V
V
   
V
Igor Vermeulen
 
V
V
   
V
V
Peggy Wilson
 
V
V
 
V
V (tijdelijk)
 
               
Externe leden
             
Alfred Slager
       
V
   
Trudy van der Kloet
         
V
 
Mirjam Verhoeven
         
V
 
Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zestien leden, acht namens de actieve deelnemers
en acht namens pensioengerechtigden. Er is een onafhankelijk voorzitter, Aart van den Brink
(m, 01-09-1954).

Samenstelling verantwoordingsorgaan (ultimo 2023)
Geboortedatum
Namens
Benoemd door
Ko van den Berg (m)
31-07-1955
pensioengerechtigden
VHP2
Jos Broeren* (m)
19-07-1956
pensioengerechtigden
FNV
Eric Cols* (m)
03-06-1970
werknemers
FNV
Theo van Eis (m)
31-08-1954
pensioengerechtigden
De Unie
Carl Holzmann (m)
08-04-1951
pensioengerechtigden
VGPME
Jan van der Kooi (m)
18-01-1947
pensioengerechtigden
CNV Vakmensen
Imy Kramer (m)
13-03-1960
werknemers
CNV Vakmensen
Harco Meijer (m)
04-01-1972
werknemers
VHP2
Hans Ooms (m)
04-02-1949
pensioengerechtigden
VGPME
Henk Silvius (m)
31-03-1949
pensioengerechtigden
FNV
Dick Tijssen (m)
04-081962
werknemers
FNV
Jaap Verdonk (m)
14-12-1960
werknemers
CNV Vakmensen
Douwe Wielsma (m)
02-12-1947
pensioengerechtigden
VGPME (stagiair)
Peter van der Zalm (m)
12-06-1953
pensioengerechtigden
FNV
Jos van Zuydam (m)
15-07-1959
werknemers
De Unie
Vacature
-
werknemers
FNV
Vacature
-
werknemers
FNV

Overige functies

Onafhankelijke leden commissies

In de audit, risk en compliance commissie (ARC) is sinds 23 februari 2023 Mirjam Verhoeven (v, 24-10-1967) aangetrokken als onafhankelijk lid. Zij heeft als expertise IT, informatie­beveiliging en innovatie. Trudy van der Kloet (v, 17-01-1967) is als sleutelfunctiehouder interne audit vaste deelnemer aan de vergadering van de ARC-­commissie. Ook de sleutelfunctiehouder Alae Laghrich is als vaste deelnemer aanwezig bij de vergadering van de ARC-commissie.

In de commissie balans- en vermogensbeheer heeft één onafhankelijk lid zitting. Tot en met 31 december 2023 was dit Alfred Slager (m, 10-09-1967). Vanaf 1 januari 2024 wordt deze functie ingevuld door Roel Mehlkopf (m, 18 april 1982)

Sleutelfunctiehouders

Eind 2023 had PME de volgende ­sleutel­functiehouders:

 • Rob Schilder als actuarieel sleutelfunctie­houder
 • Trudy van der Kloet als sleutelfunctiehouder interne audit
 • Alae Laghrich als sleutelfunctiehouder risicobeheer
Accountant

De accountant controleert de jaarrekening, het bestuursverslag en de door het fonds op­­gegeven z-score op basis van de wettelijke ­verplichtingen onder Titel 9 Boek 2 BW en de Wet bpf. Ook geeft de accountant een assurance-rapport af aan het bestuur dat het fonds tijdig een normportefeuille heeft vastgesteld. Dit is verplicht op grond van artikel 5 van het Vrij­stellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000. De accountant controleert ook het feitelijke ­rendement van de gekozen normportefeuille. Vanaf het verslagjaar 2021 is de heer Steven Spiessens RA van Ernst & Young Accountants LLP benoemd als accountant.

Actuaris

De actuaris van het fonds controleert jaarlijks of de technische voorzieningen juist zijn vast­gesteld en of de voorziening pensioenverplichtingen op voldoende veilige grondslagen is berekend. Vanaf verslagjaar 2023 is de heer Rob Schilder AAG van Willis Towers Watson te Amstelveen benoemd als certificerend actuaris.

Compliance - en privacy officer

Jurriaan Cornelisse is benoemd als compliance- en privacy officer.

Vertrouwenspersoon

Adinda Lammens is benoemd als externe ­vertrouwenspersoon. Zij fungeert zowel als ­vertrouwenspersoon integriteit als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

Arrow-prev Arrow-next