DUURZAAM EN VERANTWOORD BELEGGEN

Benchmarks

VBDO

De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) beoordeelt jaarlijks de 49 grootste Nederlandse pensioenfondsen op het gebied van verantwoord beleggen. Het onderzoek van VBDO heeft betrekking op de verankering van verantwoord beleggen in de categorieën: governance, beleid, implementatie en verantwoording.

In 2023 behaalde PME wederom een goede score in dit jaarlijkse onderzoek. Ook dit jaar staat PME op de derde plaats in de ranglijst.

De score van PME is dit jaar gestegen met 0,7 punten naar een score van 4,5 punten op een 5 puntenschaal. Voor het eerst kreeg PME 4 sterren, wat inhoudt dat wij op alle ­hiervoor genoemde categorieën minimaal een 4,0 behalen.

Principles for Responsible Investment (PRI)

Sinds 2006 zijn wij al ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (PRI), omdat wij de overtuiging hebben dat een goed pensioen meer waard is in een wereld die toekomstbestendig, rechtvaardig en leefbaar is. In ons beleggingsbeleid worden de zes principes van PRI gehanteerd. In lijn met de PRI sluiten wij in ons beleggingsbeleid aan bij verschillende internationale verbanden en richtlijnen, zoals United Nations Principles for Responsible ­Investment (UN PRI), United Nations Global Compact, OESO-richtlijnen voor Multinationale onderne­mingen (Organisatie voor Economische Samen­werking en Ontwikkeling), International Corporate Governance Network (ICGN) en kern­standaarden International Labour Organisation (ILO).

Als onderdeel van het ondertekenen van de ­Principles for Responsible Investment (PRI) ­rapporteert PME over haar voortgang op verantwoord beleggen en ontvangt hiervoor jaarlijks een score van de PRI ter reflectie.

PME heeft in 2023 wederom hoog gescoord voor de integratie van ESG-aspecten in de beleggingsportefeuille. In alle beleggingscategorieën scoorde PME 80 van de 100 punten voor het verantwoord beleggen beleid. Dit is voor alle categorieën ruim boven de mediaan score van alle PRI ondertekenaars. Met name voor factoren zoals klimaat integratie en actief aandeelhouderschap wordt PME positief beoordeeld door de PRI. De survey van PRI heeft ook geleid tot inzichten voor verbeteringen. Zo kan er meer aandacht besteed worden aan het controleren en evalueren van het verantwoord beleggen beleid en de uitvoering hiervan bij externe managers. Daarnaast ziet de PRI nog ruimte voor verbetering op het onderdeel ‘Maatregelen voor het opbouwen van vertrouwen’. Hier kan invulling aan worden gegeven door bijvoorbeeld het versterken van de interne review of ESG-informatie. In 2024 onderzoeken wij daarom in hoeverre wij ESG datakwaliteit nog beter kunnen waarborgen.

Arrow-prev Arrow-next