column. Eric Uijen

Een nieuwe koers. 

foto: michel heerkens

Voor veel mensen is hun leven het afgelopen jaar ingrijpend veranderd. Voor jou misschien ook, bijvoorbeeld omdat je meer stilstaat bij je gezondheid, je familie en je werk. Of omdat je nu anders naar je eigen toekomst kijkt. Samen met mijn collega’s heb ik de afgelopen jaren gewerkt aan de toekomst van PME: een nieuwe koers voor PME naar 2025. Daarin is maatschappelijk verantwoord beleggen een belangrijk speerpunt. We willen jullie pensioengeld vooral investeren in bedrijven die een gezond financieel resultaat combineren met een duurzame bedrijfsvoering. We zien dat steeds  meer bedrijven in de metaalindustrie en de technologische industrie dit pad bewandelen. Neem PMC, een staalbedrijf dat het echt anders doet. Of Accell, dat op een zeer duurzame manier omgaat met het personeel. Deze voorbeelden laten zien dat onze sector serieus werk maakt van verantwoord ondernemen. En dat is iets om trots op te zijn.

Ook ben ik trots op het rapportcijfer dat jullie geven voor ons vernieuwde PME magazine: een 7,7. Dit geeft aan dat we de juiste koers te pakken hebben. Overigens: meer dan 10% van de PME-deelnemers leest PME magazine digitaal. Ook dat is een concrete bijdrage aan duurzaamheid.

Eric Uijen, voorzitter uitvoerend bestuur PME

 

colofon. 


PME magazine
is een uitgave van het PME Pensioenfonds.
Het wordt verspreid onder de aangesloten werkgevers, deelnemers en gepensioneerden van het pensioenfonds en overige relaties van PME.  
PME Pensioenfonds, magazine@pmepensioenfonds.nl 
PME Anna Eelhart Productie en eindredactie Van Luyken, Haarlem Tekst Suus van Geffen Vormgeving www.curve.nl, Haarlem 

Arrow-prev Arrow-next